Spend Management Analyse

Purchasing Spend Analysis is het proces van het verzamelen, opschonen, classificeren en analyseren van de in de inkoop uitgaven van een organisatie met als doel het verlagen van de inkoop- en verwervingskosten, verbeteren van de efficiëntie en leverprestaties. Een Spending Cube geeft een gedetailleerd inzicht in de inkoop uitgaven, per productgroep en leveranciers. Het geeft een antwoord op de vragen:

  • Wat zijn mijn echte uitgaven ?
  • Aan wat en wie geef ik het uit ?
  • Krijg ik wat is beloofd?

Een Spending Cube Analysis is de basis input om een Kraljic Inkoop Matrix te definiëren

Comments are closed.


Nieuws

Hoe verbeter ik mijn leverperformance?

De Just-in-Time leverperformance naar klanten is een van de belangrijkste criteria bij klanttevredenheid beoordeling. Tegelijkertijd lijkt het vaak in schril contrast te staan met het optimaal gebruiken van alle bedrijfsmiddelen. SourceTech ontwikkelt plannen die uw afzetrisico’s en toeleverrisico’s in balans brengen. Neem contact op en laat u adviseren over onze aanpak.  

Hoe verlaag ik mijn inkoopkosten?

In deze tijd van economische malaise staan de verkoopprijs van uw producten vaak onder druk. Dit noodzaakt tot het verlagen van de inkoopprijzen en overige inkoop gerelateerde kosten. SourceTech ontwikkelt gedifferentieerde artikelgroep strategieën en kosten reductieprogramma’s die resulteren in een meetbare kostenverlaging en efficiëntieverbeteringen. Hoe realiseer ik een idee in een tastbaar product.  

Hoe realiseer ik een idee in een tastbaar product?

Ik heb een product idee of ontwerp maar het ontbreekt mij capaciteit en mogelijkheden het te produceren. SourceTech heeft de technische kennis en een internationaal netwerk van producenten op vrijwel alle productietechnieken. Afhankelijk van de producten en logistieke kenmerken draagt SoureTech zorg voor de product realisatie. Lokaal, maar ook in lagen loonlanden. Vraag SourceTech om een voorstel.