7 Step road map

SourceTech hanteert voor haar sourceprojecten een 7 stappen plan:

  • Define: het definiëren van product specificatie, source doelstellingen en klanten eisen
  • Source research: onderzoek, analyse, evaluatie van long naar short  list om te komen tot de beste leveranciers keuze.
  • Go / No Go: keuze op basis van bedrijfseconomische argumenten en ondernemerschap.
  • Contracting: vastleggen van alle voor het project relevante zaken zoals, specs, planning, prijzen condities, SLA.
  • Fulfillment: ontwikkelen, gereedschappen, vrijgave, produceren en inrichten van de supply chain .
  • Evaluation: evaluatie van alle relevante aspecten.

Reacties zijn gesloten.


Nieuws

Hoe verbeter ik mijn leverperformance?

De Just-in-Time leverperformance naar klanten is een van de belangrijkste criteria bij klanttevredenheid beoordeling. Tegelijkertijd lijkt het vaak in schril contrast te staan met het optimaal gebruiken van alle bedrijfsmiddelen. SourceTech ontwikkelt plannen die uw afzetrisico’s en toeleverrisico’s in balans brengen. Neem contact op en laat u adviseren over onze aanpak.  

Hoe verlaag ik mijn inkoopkosten?

In deze tijd van economische malaise staan de verkoopprijs van uw producten vaak onder druk. Dit noodzaakt tot het verlagen van de inkoopprijzen en overige inkoop gerelateerde kosten. SourceTech ontwikkelt gedifferentieerde artikelgroep strategieën en kosten reductieprogramma’s die resulteren in een meetbare kostenverlaging en efficiëntieverbeteringen. Hoe realiseer ik een idee in een tastbaar product.  

Hoe realiseer ik een idee in een tastbaar product?

Ik heb een product idee of ontwerp maar het ontbreekt mij capaciteit en mogelijkheden het te produceren. SourceTech heeft de technische kennis en een internationaal netwerk van producenten op vrijwel alle productietechnieken. Afhankelijk van de producten en logistieke kenmerken draagt SoureTech zorg voor de product realisatie. Lokaal, maar ook in lagen loonlanden. Vraag SourceTech om een voorstel.